PENGUKURAN DAN PENGAWALAN KUALITI

FUNGSI PENGAWALAN KUALITI Didalam sesebuah sistem pengeluaran barangan mahupun penyampaian perkhidmatan variasi pada hasilnya boleh berlaku disebabkan oleh: Variasi rambang semulajadi (chance) Kegagalan menepati spesifikasi Pengawalan merupakan proses menentukan agar sesebuah organisasi melangsungkan fungsinya mengikut objektif dan perancangan. Perancangan serta pengawalan bertindakbalas dan bergandingan untuk menentukan kualiti hasil. Juran mentakrifkan Pengawalan Kualiti sebagai “…proses kawalanTeruskan membaca “PENGUKURAN DAN PENGAWALAN KUALITI”

Kualiti Melalui Rekabentuk dan Perancangan

1.  REKABENTUK DAN PERANCANGAN SEBAGAI ASAS KEPADA KUALITI Adalah sukar untuk berbicara mengenai kualiti sesebuah kereta atau rumah tanpa mengambilkira rekabentuknya dan perancangan yang dibuat semasa membina kereta atau rumah itu.  Namun begitu masih terdapat organisasi yang menggunakan kaedah pembetulan kecelaan sebagai pendekatan utama atau tunggal untuk mencapai kualiti. Penyelesaian masaalah dan pembetulan memangnya  bolehTeruskan membaca “Kualiti Melalui Rekabentuk dan Perancangan”