Pos Bahasa Malaysia

Prinsip dan Amalan Teknik Aseptik

PENGENALAN Teknik Aseptik ialah suatu kaedah untuk mewujudkan keadaan yang bebas dari pencemaran oleh organisma-mikro dengan menghindarkan kemasukan organisma tersebut kedalam medan steril dan mengekalkan steriliti peralatan semasa melakukan prosedur klinikal. Ia digandingkan dengan teknik antisepsis ia-itu mencuci permukaan badan pesakit dan tangan pelaku prosedur dengan antiseptik. FAKTA ASAS MENGENAI […]