The End of the Politics of Hate (4)

The worst form of politics of hate is the propagation of hatred for the country. It is, I believe, political in origin. It is easy for people to mix up their hatred for the government of the day with hatred for the country. The previous government formed by coalitions made up more or  less (but not exactly) the same parties ruled for 60 years. Because of the duration, may be people can be excused if they equate the country with the government.

Pengenalan – Introduction

  Blog dwibahasa Dr Abdollah Salleh mengenai isu semasa Bilingual Blog of Dr Abdollah regarding current issues VERSI BAHASA PENGENALAN Melalui Blog ini yang ingin menyampaikan pendapat serta pengalaman saya mengenai beberapa isu dan perkara yang saya minati dan tahu sedikit sebanyak mengenainya. Harapnya ianya juga menarik bagi anda. Berikan apa jua komen anda untukTeruskan membaca “Pengenalan – Introduction”

Pemantauan, Semakan Kemajuan dan Kajisemula

PENGENALAN Perubahan kepada keadaan pesakit perlu dikaji untuk menentukan kemajuan kesihatan pesakit serta keberkesanan rawatan. Semua ini merupakan satu siri aktiviti yang terdiri dari: Pengukuran dan pencartaan pelbagai parameter secara berulangan (Pemantauan, Monitoring) Menyemak dan menganalisa  perubahan yang telah berlaku (Semakan kemajuan, Progress Review) Menilai semula keadaan pesakit, dari segi gejala, tanda dan keputusan ujian (Penilaian semula, Re-assessment)Teruskan membaca “Pemantauan, Semakan Kemajuan dan Kajisemula”

PERANCANGAN PENJAGAAN PESAKIT

PERANCANGAN DALAM KONTEKS PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH Perancangan merupakan sebahagian dari aktiviti penjagaan klinikal pesakit yang terdiri dari langkah langkah berikut: Pengumpulan data Penentuan keperluan pesakit (diagnosis) Perancangan penjagaan kes Perawatan Pemantauan perkembangan penyakit dan keadaan pesakit Pemantauan dan semakan kesan rawatan (kesan positif dan kesan sampingan) Penilaian semula diagnosis Penilaian semula keberkesanan rawatan danTeruskan membaca “PERANCANGAN PENJAGAAN PESAKIT”

PENENTUAN DIAGNOSIS

Rencana ini cuba menjelaskan: cara merumuskan/menentukan diagnosis peranan diagnosis dalam prosedur kerja penjagaan pesakit PENGENALAN Proses menentukan diagnosis  adalah paksi kepada keberkesanan penjagaan pesakit. Penentuan diagnosis boleh ditakrifkan sebagai suatu proses menganalisa serta mentafsirkan data klinikal untuk membuat rumusan (keputusan) mengenai status (keadaan) kesihatan seseorang pesakit. Hasil rumusan atau keputusan ini boleh dinyatakan dalam satu dariTeruskan membaca “PENENTUAN DIAGNOSIS”

PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH

“kadang kadang menyembuhkan; kerap kali melegakan; sentiasa memberi keselesaan” (“to cure sometimes, to relieve often and to comfort always.”) Hippocrates (460 – c. 370 BC), Ambroise Paré, Doktor Perancis (c. 1510 – 20 December 1590) Dr. Edward Livingston Trudeau KONSEP PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH Penjagaan pesakit secara menyeluruh ialah satu pendekatan yang berasaskan falsafah memberiTeruskan membaca “PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH”

PENINGKATAN KUALITI

PENAMBAHBAIKAN KUALITI Untuk memahami nilai dan kegunaan penambahbaikan dalam sistem pengurusan kualiti bersepadu, matlamat penambahbaikan dan pendekatan yang digunakan perlu dianalisa dengan lebih terperinci. MATLAMAT PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan mempunyai tiga matlamat yang berbeza ia-itu: Matlamat 1: Peningkatan keupayaan menepati spesifikasi Matlamat 2: Menambahbaik Sistem Pengeluaran / Sistem Penyampaian Khidmat Matlamat 3: Menambahbaik Ciri ciri / RekabentukTeruskan membaca “PENINGKATAN KUALITI”

PELAN PENGURUSAN OPERASI

GARISPANDUAN PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN OPERASI Artikel ini masih dalam proses penulisan PENGENALAN Artikel ini bertujuan memberi panduan kepada pemberi khidmat dipelbagai perkhidmatan kesihatan untuk menyediakan dokumen mengenai pengurusan atau unit dan khidmat yang diberikan yang disebut sebagai ‘Pelan Pengurusan Operasi’.   Dalam konteks ini ‘pelan’ bermaksud pengolahan/coretan dalam bentuk dokumen (dan bukan bermaksud perancangan untuk tempoh tertentu).Teruskan membaca “PELAN PENGURUSAN OPERASI”

PROSEDUR OPERASI STANDAD

PENGENALAN Garispanduan Penyediaan Prosedur Operasi Standad Dokumen ini bertujuan memberi panduan kepada petugas yang memberi khidmat dipelbagai perkhidmatan kesihatan untuk menyediakan Prosedur Operasi Standad (Standard Operating Procedure) atau Prosedur Kerja / Panduan Pengendalian Kes yang seragam. Ia menerangkan tujuan, bentuk dan kandungan dokumen yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkesan, selamat dan cekap. Prosedur OperasiTeruskan membaca “PROSEDUR OPERASI STANDAD”