Author Archives

Dr Abdollah Salleh

I am a retired surgeon, currently offering consultancy services in Information Management in Health Care Services.
My interests and experience have been in patient care, quality management, clinical governance, medical education and information management (among other things).
I served as a doctor in primary, secondary and tertiary care with the Ministry of Health Malaysia from 1977 to 2011.
I am a life member of the Malaysian Society for Quality in Health, Malaysia; a society I helped establish and served as a Hospital Accreditation surveyor for many years.
I served as invited lecturer and taught undergraduate and postgraduate students at various medical faculties (UITM, UKM and USM) in Malaysia.
At Hospital Selayang, Malaysia, I was Chairman of the Clinical Advisory Committee, the Clinical-IT Coordinator and Quality Coordinator, for close to 10 years. I helped implement computerized hospital information systems in several hospitals.
I graduated with MBBS from University of Malaya in 1977. I was (but has since ceased to be) a fellow by examination of RCS Edinburgh and RCPS Glasgow.
I am contactable by e-mail at: drdollah@gmail.com

PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH

“kadang kadang menyembuhkan; kerap kali melegakan; sentiasa memberi keselesaan” (“to cure sometimes, to relieve often and to comfort always.”) Hippocrates (460 – c. 370 BC), Ambroise Paré, Doktor Perancis (c. 1510 – 20 December 1590) Dr. Edward Livingston Trudeau KONSEP PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH Penjagaan pesakit secara menyeluruh ialah satu […]

PENINGKATAN KUALITI

PENAMBAHBAIKAN KUALITI Untuk memahami nilai dan kegunaan penambahbaikan dalam sistem pengurusan kualiti bersepadu, matlamat penambahbaikan dan pendekatan yang digunakan perlu dianalisa dengan lebih terperinci. MATLAMAT PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan mempunyai tiga matlamat yang berbeza ia-itu: Matlamat 1: Peningkatan keupayaan menepati spesifikasi Matlamat 2: Menambahbaik Sistem Pengeluaran / Sistem Penyampaian Khidmat Matlamat 3: […]

PELAN PENGURUSAN OPERASI

GARISPANDUAN PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN OPERASI Artikel ini masih dalam proses penulisan PENGENALAN Artikel ini bertujuan memberi panduan kepada pemberi khidmat dipelbagai perkhidmatan kesihatan untuk menyediakan dokumen mengenai pengurusan atau unit dan khidmat yang diberikan yang disebut sebagai ‘Pelan Pengurusan Operasi’.   Dalam konteks ini ‘pelan’ bermaksud pengolahan/coretan dalam bentuk dokumen (dan bukan […]

PROSEDUR OPERASI STANDAD

PENGENALAN Garispanduan Penyediaan Prosedur Operasi Standad Dokumen ini bertujuan memberi panduan kepada petugas yang memberi khidmat dipelbagai perkhidmatan kesihatan untuk menyediakan Prosedur Operasi Standad (Standard Operating Procedure) atau Prosedur Kerja / Panduan Pengendalian Kes yang seragam. Ia menerangkan tujuan, bentuk dan kandungan dokumen yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkesan, […]

PENGUKURAN DAN PENGAWALAN KUALITI

FUNGSI PENGAWALAN KUALITI Didalam sesebuah sistem pengeluaran barangan mahupun penyampaian perkhidmatan variasi pada hasilnya boleh berlaku disebabkan oleh: Variasi rambang semulajadi (chance) Kegagalan menepati spesifikasi Pengawalan merupakan proses menentukan agar sesebuah organisasi melangsungkan fungsinya mengikut objektif dan perancangan. Perancangan serta pengawalan bertindakbalas dan bergandingan untuk menentukan kualiti hasil. Juran mentakrifkan […]

Kualiti Melalui Rekabentuk dan Perancangan

1.  REKABENTUK DAN PERANCANGAN SEBAGAI ASAS KEPADA KUALITI Adalah sukar untuk berbicara mengenai kualiti sesebuah kereta atau rumah tanpa mengambilkira rekabentuknya dan perancangan yang dibuat semasa membina kereta atau rumah itu.  Namun begitu masih terdapat organisasi yang menggunakan kaedah pembetulan kecelaan sebagai pendekatan utama atau tunggal untuk mencapai kualiti. Penyelesaian […]