PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH

“kadang kadang menyembuhkan; kerap kali melegakan; sentiasa memberi keselesaan” (“to cure sometimes, to relieve often and to comfort always.”) Hippocrates (460 – c. 370 BC), Ambroise Paré, Doktor Perancis (c. 1510 – 20 December 1590) Dr. Edward Livingston Trudeau KONSEP PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH Penjagaan pesakit secara menyeluruh ialah satu pendekatan yang berasaskan falsafah memberiTeruskan membaca “PENJAGAAN PESAKIT SECARA MENYELURUH”

PENINGKATAN KUALITI

PENAMBAHBAIKAN KUALITI Untuk memahami nilai dan kegunaan penambahbaikan dalam sistem pengurusan kualiti bersepadu, matlamat penambahbaikan dan pendekatan yang digunakan perlu dianalisa dengan lebih terperinci. MATLAMAT PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan mempunyai tiga matlamat yang berbeza ia-itu: Matlamat 1: Peningkatan keupayaan menepati spesifikasi Matlamat 2: Menambahbaik Sistem Pengeluaran / Sistem Penyampaian Khidmat Matlamat 3: Menambahbaik Ciri ciri / RekabentukTeruskan membaca “PENINGKATAN KUALITI”

PELAN PENGURUSAN OPERASI

GARISPANDUAN PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN OPERASI Artikel ini masih dalam proses penulisan PENGENALAN Artikel ini bertujuan memberi panduan kepada pemberi khidmat dipelbagai perkhidmatan kesihatan untuk menyediakan dokumen mengenai pengurusan atau unit dan khidmat yang diberikan yang disebut sebagai ‘Pelan Pengurusan Operasi’.   Dalam konteks ini ‘pelan’ bermaksud pengolahan/coretan dalam bentuk dokumen (dan bukan bermaksud perancangan untuk tempoh tertentu).Teruskan membaca “PELAN PENGURUSAN OPERASI”

PROSEDUR OPERASI STANDAD

PENGENALAN Garispanduan Penyediaan Prosedur Operasi Standad Dokumen ini bertujuan memberi panduan kepada petugas yang memberi khidmat dipelbagai perkhidmatan kesihatan untuk menyediakan Prosedur Operasi Standad (Standard Operating Procedure) atau Prosedur Kerja / Panduan Pengendalian Kes yang seragam. Ia menerangkan tujuan, bentuk dan kandungan dokumen yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkesan, selamat dan cekap. Prosedur OperasiTeruskan membaca “PROSEDUR OPERASI STANDAD”

PENGUKURAN DAN PENGAWALAN KUALITI

FUNGSI PENGAWALAN KUALITI Didalam sesebuah sistem pengeluaran barangan mahupun penyampaian perkhidmatan variasi pada hasilnya boleh berlaku disebabkan oleh: Variasi rambang semulajadi (chance) Kegagalan menepati spesifikasi Pengawalan merupakan proses menentukan agar sesebuah organisasi melangsungkan fungsinya mengikut objektif dan perancangan. Perancangan serta pengawalan bertindakbalas dan bergandingan untuk menentukan kualiti hasil. Juran mentakrifkan Pengawalan Kualiti sebagai “…proses kawalanTeruskan membaca “PENGUKURAN DAN PENGAWALAN KUALITI”

Kualiti Melalui Rekabentuk dan Perancangan

1.  REKABENTUK DAN PERANCANGAN SEBAGAI ASAS KEPADA KUALITI Adalah sukar untuk berbicara mengenai kualiti sesebuah kereta atau rumah tanpa mengambilkira rekabentuknya dan perancangan yang dibuat semasa membina kereta atau rumah itu.  Namun begitu masih terdapat organisasi yang menggunakan kaedah pembetulan kecelaan sebagai pendekatan utama atau tunggal untuk mencapai kualiti. Penyelesaian masaalah dan pembetulan memangnya  bolehTeruskan membaca “Kualiti Melalui Rekabentuk dan Perancangan”